Nie należy karać finansowo za odmowę szczepienia

2012-06-16 21:02:22, komentarzy: 0

Zastrzyki chroniące dzieci przed chorobami nie powinny być obowiązkiem. To rodzice zdecydują, czy podać je maluchowi Eksperci zasiadający w Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej doradzającej głównemu inspektorowi sanitarnemu rozważają odejście od egzekwowania obowiązku szczepień dla dzieci. Jak tłumaczy Jan Bondar, rzecznik prasowy GIS, nakazywanie szczepień jest już anachronizmem prawnym. Tym bardziej że jest trudne do wyegzekwowania ze względu na obowiązujące przepisy. Sądy administracyjne coraz częściej podkreślają, że choć jest ustawowy obowiązek szczepień, to nie ma środka prawnego, który by do tego zmuszał. Argumentem za zmianą przepisów jest także to, że karania za brak szczepień nie praktykują inne kraje UE.

 Wątpliwe jest stosowanie sankcji
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – wyjaśnia adwokat Katarzyna Jasińska. – Z kolei wykaz obligatoryjnych szczepień, zasad ich przeprowadzania oraz dokumentowania zawiera rozporządzenie ministra zdrowia. GIS w komunikacie ogłasza natomiast program szczepień ochronnych na dany rok.


– Obowiązek szczepień wprowadza ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – wyjaśnia adwokat Katarzyna Jasińska. – Z kolei wykaz obligatoryjnych szczepień, zasad ich przeprowadzania oraz dokumentowania zawiera rozporządzenie ministra zdrowia. GIS w komunikacie ogłasza natomiast program szczepień ochronnych na dany rok.

 Jeśli rodzice nie chcą szczepić dziecka, np. na gruźlicę, podpisują oświadczenie o odmowie. Informacja trafia do sanepidu. Ten próbuje przekonać rodziców do zmiany decyzji, a potem przymusić do wykonania szczepienia.

 – Organy inspekcji najczęściej powołują się na to, iż obowiązek szczepień wynika z ustawy – tłumaczy Jan Bondar. – Sankcje za niepoddanie się szczepieniu zawarte są m.in. w kodeksie wykroczeń – wskazuje rzecznik GIS. – Rodzicowi grodzi grzywna do 1,5 tys. zł albo nagana. Karanie jest jednak dyskusyjne, bo sądy administracyjne już uchylały tego rodzaju decyzje. Uznawały m. in., że żaden przepis nie przewiduje możliwości ustalania przez organ administracji w drodze decyzji, terminu wykonania szczepień. A to przesądza o niedopuszczalności takiego rozstrzygnięcia.

 Niedawno w sprawie szczepień orzekał Naczelny Sąd Administracyjny. W wyroku z 6 kwietnia 2011 r. (II OSK 32/11) uznał, że nie ma przepisu, który nakazywałby wykonanie obowiązku szczepienia. Między innymi z tych powodów członkowie Rady Sanitarno-Epidemiologicznej doradzającej GIS rozważają zmianę przepisów.

 Decyzja powinna należeć do rodzica

 – Rozważane jest zastąpienie słowa „obowiązkowe" słowem „rekomendowane" – zdradza Jan Bondar.

3 tys. rodziców co roku oficjalnie odmawia szczepienia swoich dzieci

Wtedy to rodzic, a nie organ administracji, będzie mógł zdecydować, czy szczepić dziecko. Przymus administracyjny miałby miejsce jedynie w razie zagrożenia dla innych.

– Minister zdrowia otrzyma wnioski z posiedzenia rady. Na razie są na etapie formułowania – mówi Bondar. – Nie ma jeszcze projektu zmian przepisów.

Resort zdrowia nie chce komentować pomysłu. Przeciwnikami odejścia od szczepień obowiązkowych są posłowie Beata Małecka-Libera i Bolesław Piecha z Sejmowej Komisji Zdrowia.

Likwidacja obowiązkowych szczepień nie powinna wpłynąć na szybki spadek poddawania im najmłodszych. Dziś bowiem dzieci, których rodzice uchylają się od szczepień, stanowią tylko 1 proc. ogółu.

 

źródło link 

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Lista wpisów

Kreator www - przetestuj za darmo