Akupresura

Powyżej zostały opisane najważniejsze reguły medycyny chińskiej, którymi należy się kierować przy stosowaniu akupresury.

Według medycyny akademickiej, działanie akupresury opiera się na istnieniu ustalonych powiązań pomiędzy skórą, aparatem ruchu, obwodowym układem nerwowym i naczyniowym z jednej strony a narządami wewnętrznymi z drugiej strony. Zasada ta zwana teorią odruchów narządowo – skórnych i skórno – narządowych jest dzisiaj najbardziej popularna. Według tej teorii podczas masażu biologicznie aktywnych punktów, wywołuje się trzy rodzaje reakcji w naszym organizmie: reakcję miejscową, reakcję segmentarną i reakcję ogólną. Stymulując odpowiednie punkty na skórze, wywołuje się impulsy, które na drodze odruchowej powodują lepsze ukrwienie narządu, a co za tym idzie lepsze odżywienie i natlenienie odpowiedniego narządu.

Istnieje również teoria mówiąca o wytwarzaniu podczas stymulacji punktu endorfin, co może tłumaczyć dużą skuteczność przeciwbólowego działania akupresury.

Ważny również jest fakt potwierdzania przez naukę współczesną, istnienia biologicznie aktywnych punktów. Stwierdzono, że miejsca, w których zlokalizowane są punkty chińskie, charakteryzują się zmniejszoną opornością elektryczną w porównaniu do miejsc sąsiednich. Właściwości te zostały wykorzystane do skonstruowania detektorów punktów akupunktury, które nie tylko pomagają zlokalizować je, ale również są wykorzystywane do ich stymulacji.

Wszystkie współczesne, akademickie teorie nie tłumaczą jednak w pełni zasad działania akupunktury i akupresury, dlatego terapeuci dobierając punkty, często chętnie posługują się tradycyjnymi
zasadami chińskimi.

Jak odnaleźć punkt?

Warunkiem prawidłowego wykonania zabiegu, jest właściwe zlokalizowanie punktu.

Są dwie podstawowe metody lokalizacji:

● lokalizacja według miejsc anatomicznych ciała (metoda dokładna ale wymagająca znajomości podstaw anatomii)
● lokalizacja punktów przy pomocy tak zwanego proporcjonalnego „cuna”.

Do korzystania z drugiej metody trzeba przede wszystkim zapoznać się z jednostką opracowaną przez Chińczyków, zwaną cunem.

Jest to jednostka pomiarowa indywidualna dla każdego człowieka. 1 cun odpowiada szerokości kciuka, 2 palce (wskazujący i środkowy) odpowiadają 1,5 cuna a cztery palce złączone razem to 3 cuny.

Ponieważ szerokość palca może ulec zmianie np. pod wpływem ciężkiej pracy fizycznej, warto korzystać z pewnych stałych proporcji ułatwiających wyszukanie punktu. Wiedząc na przykład, że odległość od przedniej do tylnej linii włosów wynosi 12 cunów łatwo możemy przy użyciu elastyc
znej miarki (kawałek szerokiej gumy z zaznaczoną podziałką) znaleźć punkt, który leży 3 cuny od przedniej linii włosów.

O prawidłowym odnalezieniu punktu świadczyć może jego specyficzna wrażliwość na ucisk, większa niż w jego okolicach oraz wyczucie niewielkiego zagłębienia, niewidocznego gołym okiem, ale wyczuwalnego przy lekkim ucisku.

Dolegliwości bólowe

Ból głowy
WŻ20 – leży poniżej kości potylicznej, w zagłębieniu pomiędzy mięśniem mostkowo-sutkowo-obojczykowym i czworobocznym.

EX3 - leży dokładnie pośrodku między brwiami.

GRT20 – leży 7 cunów powyżej tylnej linii owłosienia i 5 cunów do tyłu od przedniej linii włosów; na środku linii łączącej
wierzchołki uszu.

JG4 – leży w połowie 2-giej kości śródręcza po stronie promieniowej, w najwyższym punkcie uwypuklenia, które
tworzy się przy przywiedzionym kciuku do palca wskazującego

O6 - punkt leży 2 cuny powyżej fałdu zgięcia stawu nadgarstka, pomiędzy ścięgnami mięśnia zginacza
promieniowego nadgarstka i mięśnia dłoniowego długiego.

Ból karku

JG4 – leży w połowie 2-giej kości śródręcza po stronie promieniowej, w najwyższym punkcie uwypuklenia, które
tworzy się przy przywiedzionym kciuku do palca wskazującego.

PO5 - punkt umiejscowiony na grzbietowej powierzchni przedramienia, 2 cuny powyżej punktu PO4.

GRT14 – leży tuż poniżej wyrostka 7-go kręgu szyjnego, wyczujemy go najlepiej, jeżeli pochylimy głowę, wtedy
wyrostek ten wystaje znaczniej od pozostałych.

PM11 – punkt umiejscowiony na dolnej powierzchni karku, na wysokości dolnego brzegu wyrostka kolczystego I kręgu
piersiowego, 1,5 cuna w bok od linii środkowej.

PO15 – punkt umiejscowiony w połowie linii łączącej wyrostek barkowy i wyrostek kolczysty VII kręgu szyjnego.

JC15 - punkt umiejscowiony na karku na wysokości wyrostka kolczystego VII kręgu szyjnego, w odległości 2 cunów od linii
środkowej.

Darmowe EbookiA
 
Ważne: wypełnij pola oznaczone *
Kreator www - przetestuj za darmo