Aluminium

ALUMINIUM


Czy w minimalnych ilościach jest niezbędny dla organizmu? -NIE

Dzienne pobranie bez uszczerbku na zdrowiu [mg] : 36,4

Czy kumuluje się przez lata? -TAK


Zastosowanie

Jest to metal miękki, lekki, plastyczny, stosowany do wyrobu farb brązowych, oraz tzw. termitów , używanych w pirotechnice, oraz w spawalnictwie. Jest odporny na korozję, dobrze przewodzi ciepło i prąd. Chlorek glinowy stosowany jest w przemyśle kosmetycznym i chemicznym, a inne związki aluminium używane są w lecznictwie jako leki zmniejszająca kwaśność żołądka, antyseptyczne i ściągające. Narażenie zawodowe występuje głównie w krajach uprzemysłowionych. Występujący w postaci elementarnej w pyłach i dymach glin dostaje się do dróg oddechowych. Najbardziej szkodliwy jest fluorek glinowy. Do układu pokarmowego dziennie dostaje się od 10-100mg aluminium, lecz wchłaniane jest około 1%. W organizmie człowieka zdrowego znajduje się od 50 d0 150mg glinu, z czego połowa w kościach, ćwierć zaś w płucach.


Losy w organizmie

W organizmie glin konkuruje z takimi pierwiastkami jak: cynk, żelazo, wapń, chrom. Sugeruje się, że przyczyną odkładania się metalu w organizmie jest, zmniejszone wchłanianie wapnia, jak również, że kumuluje się w kościach i mózgu(0,15% dawki), co stwierdzono u osób z chorobą Alzheimera (choroba o nieznanej etiologii)


Działanie toksyczne

Zawodowe narażenie na aluminium powoduje pylicę (aluminiozę) o okresie utajenia od kilku miesięcy do kilkunastu lat. U chorych z niewydolnością nerek, którym podawano związki glinu, jako lek w chorobie wrzodowej , stwierdzono objawy związane z brakiem fosforanów (anoreksja, osłabienie mięśni). Na tego typu objawy istotny wpływ ma zanieczyszczona glinem woda i gleba, o zmniejszonej przez to zawartości jonów wapniowych i magnezowych.

Wszechobecna folia aluminiowa

 
Kreator www - przetestuj za darmo