Oscylatory Lachowskiego- Detoksyzator  

STO LAT TEMU LUDZKOŚĆ WIEDZIAŁA CO POWODUJE RAKA I JAK GO LECZYĆ

Wtedy to właśnie rządy zaczęły płacić za opiekę lekarską. Koncerny farmaceutyczne bardzo szybko zorientowały się że mogą zarobić fortunę „Lecząc ludzi nie poprawiając ich stanu zdrowia bez odpowiedzialności karnej za swoje toksyczne produkty. Należało się tylko zabezpieczyć żeby ktoś za to płacił – na przykład ubezpieczyciel, jeśli pacjent nie posiadał wystarczającej ilości pieniędzy. Czy nie zainteresował Was nigdy fakt, że medyczny establishment jest bardzo uzależniony finansowo od chorób, które są leczone bez końca i nigdy nie zostają wyleczone. Pacjent w końcu umiera w cierpieniach i nikogo to nie obchodzi.

Sto lat temu jeździło więcej elektrycznych samochodów niż spalinowych. Mimo iż elektryczne samochody są zdrowe dla środowiska naturalnego, wielkie pieniądze wymusiły na ludziach używanie pojazdów spalinowych, ponieważ korzyści ze sprzedaży ropy przynoszą niewyobrażalne dochody. Mimo to, po stu latach rujnowania środowiska naturalnego człowieka, ludzie zaczynają zwracać swoja uwagę w kierunku samochodów elektrycznych. Współczynnik wyleczalności Georges\’a Lakhovsky\’ego w leczeniu raka przez okres 11 lat wynosił:

98%. Dziś świętujemy 50 procentowy współczynnik pacjentów, którzy byli w stanie przeżyć 5 lat.
Chciałbym zaprezentować Wam historie Wielo-Falowego Oscylatora (MWO): Urządzenie Lakhovsky\’ego było stosowane w USA do 1942 roku a w Europie przez około 15 lat. Zostało ono usunięte z amerykańskich szpitali wkrótce po śmierci Lakhovsky\’ego w 1942 roku.

Lakhovsky został potrącony przez samochód. Jak wielu wynalazców przed nim jak i po nim był niepoprawnymi naiwniakami. Przypadek czy nie, że niewygodni wynalazcy giną w podejrzanych okolicznościach? Niech Państwo osądzą sami. Lakhovsky, który jako jeden z pierwszych przewidział

istnienie podwójnej spirali, która znamy, jako DNA, odkrył rzeczy, w które NAWET dziś trudno jest uwierzyć. Lakhovsky twierdzi, ze wszystkie żywe komórki (ludzkie, roślinne, zwierzęce itp.) posiadają cechy podobne do cech wibrujących elektrycznych obwodów. Cechy tych komórek to:
opór, pojemność elektryczna, przewodność. Te trzy charakterystyki, odpowiednio dopasowane, powodują wibracje naszych komórek o wysokiej częstotliwości, o ile są tylko podtrzymywane przez małe, jednostajne zasilanie energią z zewnątrz o odpowiedniej częstotliwości.
Ten efekt znany jest jako rezonans. Łatwo jest to porównać do dziecka huśtającego się na huśtawce. Tak długo jak rodzice wprawiają w ruch huśtawkę w odpowiednim momencie (nadając odpowiednią częstotliwość ruchu), dziecko będzie kontynuować huśtanie się.

W elektronice, obwody, które wytwarzają powtarzające się fale, nazywane są nazywane rezonatorami elektromagnetycznymi, ale zwykle mówi się o nich jako oscylatory (wibratory).
Lakhovsky mówi, ze nie tylko żywe komórki produkują i promieniują wibracją o bardzo wysokich częstotliwościach, ale także rejestrują wibracje z zewnętrznych źródeł a co ważniejsze potrafią dostosować sie do ich częstotliwości. Te zewnętrzne źródła promieniowania lub wibracje są spowodowane promieniowaniem z zewnątrz, które stale ,,bombardują\” nas, do których dołączają się nowoczesne źródła promieniowania takie jak: domowe mikrofalówki, rożnego rodzaju komputery, telefony komórkowe, radio, telewizory i To niesamowite odkrycie, dokonane podczas złotych lat radia i telewizji, doprowadziło nie tylko do pojawienia się nowej metody leczenia polegającej na zastosowaniu wysokiej częstotliwości fal, ale też zwiększonego uznania dla nowo pojawiającej się nauki, zwanej jako Radionics, ze względu na zastosowanie fal radiowych (Proszę nie kojarzyć tej nazwy z promieniowaniem radioaktywnym).
Stosując zasady ujęte w Radionics organizm nasz może być wzmocniony jeżeli wibracje zewnętrzne będą oddziaływać na nas dokładnie ta sama częstotliwością co wibracje wytwarzane przez komórki naszego ciala. Siła naszych komórek może być wzmocniona i stać się większa.
Jeśli natomiast zewnętrzne fale maja tylko trochę inna częstotliwość niż nasze komórki to spowodują one osłabienie naszych komórek co doprowadzi do utraty energii oraz ich żywotności. Komórki micro-organizmów powodujących chrobre ( takie jak zarazki, bakterie, mikroby) posiadają inna częstotliwość wibracji niż zdrowe komórki. Lakhovsky stwierdził, że u ludzi cierpiących na rożne dolegliwości, można zwiększyć amplitudę wibracji zdrowych komórek. Zwiększenie amplitudy może stłumić i przezwyciężyć wibracje wytwarzane przez chore komórki narzucając im wibracje komórek zdrowych.

Jeśli zwiększyłoby się amplitudę komórek wywołujących chorobę, ich wibracja mogłaby osiągnąć przewagę i doprowadzić do tego, że człowiek osłabłby bardziej a choroba mogła by się pogłębić. Lakhovsky spostrzegł, że wzrost dolegliwości to walka między rezonującą wibracją komórek-gospodarzy a wibracją wytwarzaną Lakhovsky udowodnił to na przykładzie roślin. Wszczepił 10-ciu kwiatom komórki rakowe. Po 30 dniach pojawiły się w roślinach guzy. Lakhovsky przeprowadził eksperyment na jednym kwiecie. Zrobił pętlę z miedzianego drutu, otwartą spiralę mającą ok. 30 cm średnicy, umieścił ja wokół rośliny i trzymał w odpowiednim miejscu używając przy tym ebonitowego pręta. Miedziana spirala pełniła rolę anteny, która gromadziła i koncentrowała wibrację energii z ekstremalnie wysokich fal promieniowania. Średnica tejże pętli decydowała, jaki zasięg fal powinien zostać uchwycony.
Lakhovsky odkrył, że 30-cm pętla produkuje fale, których częstotliwość zgadza się z częstotliwością komórek rośliny. Ta produkowana energia wzmocniła wibracje produkowaną przez komórki kwiatów. To pozwoliło komórkom kwiata przezwyciężyć niewłaściwa wibracje i zniszczyć komórki rakowe. W ciągu 3 tygodni guzy zniknęły, a po 2 miesiącach zaczęła rosnąć stając się bardzo solidną rośliną. Kwiaty, które nie zostały poddane doświadczeniu zwiędły w ciągu 30 dni. Przykłady rozwoju roślin Lakhovsky ukazuje w swojej książce. Zainteresowanie stosowaniem wynalazku Lakhovsky\’ego wzrosło niewspółmiernie. Wiele osób długo oczekiwało w kolejce, aby poddać się tej terapii.
Powstał film oparty na wynalazku odkrywcy, sam Lakhovsky eksperymentował z MWO w szpitalu w New York City i przy udziale wybitnego urologa. Odniósł niewiarygodne rezultaty; było to latem W 1942 roku Lakhovsky niespodziewanie zginął w wypadku samochodowym w niewyjaśnionych okolicznościach. Cała aparatura została usunięta ze szpitala, a pacjentom powiedziano, ze terapia ta nie jest już więcej dostępna. Lakhovsky został szybko zapomniany. Na szczęście kilku badaczy Autor tego artykułu twierdzi, że był świadkiem zadziwiających rezultatów wywołanych przez odkrycie Lakhovskyego i potwierdza, że dzięki niemu udało się zwalczyć takie choroby jak: artretyzm,
rak, podagra, cukrzyca, uszkodzenie nerwów. Oryginalny Wielo-Falowy Oscylator (MWO) był projektowany i budowany przez Lakhovsky\’ego w latach 1920-1940. Twierdził on, że jądra komórek ze swoimi ,,włóknami\” są podobne do elektrycznego obwodu wibracyjnego, zdolne do wysyłania i otrzymywania wibrujących informacji. Każda komórka w ciele ma własne tempo wewnętrznej wibracji. Choroby czy dolegliwości nie są niczym innym jak tylko walką pomiędzy zdrowymi komórkami w ciele a wirusami lub bakteriami. Jeśli patogeniczny organizm wygra walkę, wówczas komórki stają się słabsze i bardziej podatne na dolegliwość. Lakhovsky napisał również książkę mówiącą o wykorzystywaniu promieniowania w leczeniu chorób. Wielu naukowców potwierdziło jego spostrzeżenia. Twierdzi on, że życie może być tłumione w wyniku zachwiania równowagi drgań, szczególnie przez promieniowanie pewnych mikrobów, które potrafią stłumić słabsze komórki. Spróbujmy wyjaśnić sobie, co to są w ogóle wibracje.

Można to wytłumaczyć na przykładzie huśtawki. Wprawiona w ruch huśtawka zacznie bujać się do przodu i do tylu, tworząc synchroniczne wibracje, dopóki źródło energii zupełnie się nie wyczerpie. Dzięki zewnętrznemu napędowi możliwe jest utrzymanie ruchu huśtawki w stałych amplitudach, tworzących ,,niestłumione\” wibracje. W wypadku, gdy źródło napędu zostaje usunięte, wahania Wtedy należy nie tylko podtrzymać silne wibracji, ale też stworzyć dodatkowe źródło, które wprawiłoby w ruch huśtawkę. Ten przykład dokładnie obrazuje co dzieje się w żywych komórkach w Nasze organy zbudowane są z komórek uformowanych z protoplazmy zawierającej różne substancje mineralne tj. kwasy, żelazo, chlor, fosfor. Dzięki kombinacji tych elementów, komórki wykrywają fale z zewnątrz i wibrują nieustannie z bardzo dużą częstotliwością, większą nawet od fal rentgenowskich czy wszystkich innych, które udało się dotychczas zmierzyć. Amplituda wibracji komórki musi osiągnąć pewna wartość, po to by organizm był na tyle silny by odeprzeć destruktywne wibracje z pewnych mikrobów. Astrofizycy przeprowadzają eksperymenty dotyczące wibracji, które są nazywane przenikającymi falami, a ich częstotliwość jest większa niż promieniowanie rentgenowskie, alfa, beta, gamma itp. Fale te produkowane są przez ziemie, a niektóre pochodzą z zewnętrznych przestrzeni. Odpowiednie badania potwierdziły prawdziwość tej teorii. Dlatego można stwierdzić, że ,,przenikające\” fale produkują wibrujący ruch żywych komórek i Na przykład: wibracje komórki mają pewna częstotliwość, natomiast mikroby mają inna. Mikroby starają się zwalczyć komórkę poprzez narzucenie jej własnej częstotliwości i tak zaczyna się choroba.

Jeśli komórki nie odeprą mocniejszych wibracji i jeśli amplituda ich własnych wibracji zacznie się zmniejszać, wibracje mikrobów są w stanie zmniejszać wibracje zdrowych komórek i doprowadzić do stanu choroby. A jeśli żywe komórki zaczną wibrować z właściwą amplituda, z jakiś zewnętrznych lub wewnętrznych przyczyn, wówczas atak wibrujący zostanie odparty.

Zdaniem autora artykułu, leczenie nie polega na tym , aby zabić mikroby w zetknięciu z żywymi komórkami, ale aby wzmocnić wibracje każdej komórki. W 1924 zaczęto budować aparat zwany Radio-Cellulo-Oscillator, w przekonaniu, że wibracje komórek w ekstremalnie krótkich długościach fal mogą się odnaleźć w falach hertzowych, które mają zdolności do produkowania ekstremalnie krótkich harmonik. Komórka z bardzo słabymi wibracjami, umiejscowiona w polu wielofalowego promieniowania, odnajdzie swa własną częstotliwość i zacznie ponownie normalnie wibrować dzięki fenomenowi rezonansu. Ten rodzaj wibracji jest wytwarzany przez fale radiowe, których można użyć bezboleśnie, w odróżnieniu od fali rentgenowskich i radu czy kobaltu. Metoda ta nie stwarza wiec żadnego niebezpieczeństwa dla osoby, która używa aparat Lakhowsky\’ego, który osobiście nigdy nie odczul negatywnego efektu tych ultra-radiowych częstotliwości, mimo ze spędził mnóstwo czasu przy aparacie, podczas leczenia stosowanego na Tylko wtedy, gdy dwa żywe istnienia jak komórka i mikrob są w kontakcie, promieniowanie wytwarzane przez Wielo-Falowy Oscylator (MWO) ma bezpośredni wpływ na strukturę komórkową.

Eksperymenty przeprowadzane w szpitalu Salpetriere w Paryżu, we współpracy z prof. Gossetem, na roślinach zarażonych rakiem wraz z ich rezultatami zostały opisane i przedstawione w czasopiśmie Aparat Lakhovskyego produkuje długości fal rzędu od 2 metrów vw dol, korespondujących z 150 milionami cyklami na sekundę. Roślina została poddana efektowi wielofalowego oscylatora po upływie miesiąca kiedy została zarażona rakiem, w tym czasie były na niej widoczne małe guzy rozmiaru pestki wiśni. Roślina została poddana eksperymentowi 2 razy po 3 godziny za każdym razem. 16 dni po pierwszym leczeniu, guzy zaczęły zanikać. Kilka dni później guzy były całkowicie ,,obumarłe\” i można było usunąć je z konara rośliny. Fale wielofalowego oscylatora oddziaływają w sposób selektywny odnosząc sie tylko chorej części rośliny. Wewnętrzne schorzałe tkanki zaniknęły, mimo iż znajdowały się obok zdrowych komórek w centrum łodygi; fale te nie oddziaływały na Trzecia roślina została poddana eksperymentowi przez 9 godzin, 3 razy po 3 godziny, która została wyleczona w taki sam sposób jak dwie pozostałe. Eksperymenty te ukazują, że rośliny zarażone rakiem mogą być leczone i wyleczone poprzez stosowanie wibracji fal radiowych podczas kiedy stosowanie innych metody potrafi zawieść. Podsumowując chciałbym zaapelować do świadomości czytelnika iż odniesiono znaczące rezultaty stosując fale o długości nie tylko 2 metrów ale także stosując wibracje większych lub mniejszych długościach fal. Najważniejszym aspektem było by produkowanie jak największej ilości harmonicznych fal.

Tysiące ludzi było leczonych i wyleczonych stosując Wielo-Falowy Oscylator Lakhovskyego Jako naukowiec, inżynier i wynalazca podszedłem ze sceptycyzmem do konceptu tak prostego urządzenia, które byłoby w stanie osiągnąć tak zaskakujące rezultaty.

Z mojego punktu widzenia, obserwując całą masę ludzi używających Wielo-Falowy Oscylator (MWO), osiągających znaczną ulgę lub całkowita poprawę ich stanu zdrowia, uważam, że coś naprawdę musi być głośno powiedziane na ten temat.
Konstruktor i wynalazca Detoksyzatora Jan Taratajcio opartego na budowie „Oscylatora wielofalowego”

Tyrania medycznego establishmentu musi być postawiona przed faktem, ze jakość życia milionów pacjentów cierpiących na niezliczenie wiele chorób może być zrestaurowana. Medykamenty, które są nam przepisywane są trujące, a my służymy tylko jako króliki doświadczalne oraz jako źródła niewyobrażalnie wysokich dochodów przemysłu farmaceutycznego.

Jeśli masz ukochana osobę, która cierpi lub cierpisz sam dowiedz się więcej na temat wielofalowego oscylatora (MWO) i spróbuj. On naprawdę nikomu jeszcze nie zaszkodził a może być bezpieczniejszy i bardziej efektywny niż metody, które twój lekarz chce stosować na Tobie.

Pod redakcją RACJA Słowiańska na podstawie artykułu Autora: ED WAHLER.

Źródło:http://users.skynet.be/Lakhovsky/Getting%20Started.htm

 
Kreator www - przetestuj za darmo