GŁODÓWKA LECZNICZA

Metoda leczenia głodem jest rezultatem doświadczeń stuleci, nawet tysiącleci, także obserwacji i badań naukowych. Jest najstarszym, najprostszym i najskuteczniejszym sposobem leczenia wielu schorzeń. Dużo bezpieczniejszym niż stosowanie leków, gdyż usuwa przyczynę choroby a nie ma działań ubocznych. Daje znakomite rezultaty w leczeniu schorzeń tzw. nieuleczalnych. Działa szybko, skutecznie, ma najszersze spektrum działania leczniczego. Jest to radykalny proces leczenia, starszy niż jakakolwiek inna metoda. Głodówka była stosowana od czasu pojawienia się życia na ziemi. Pozwala odzyskać zdrowie i uwolnić się od brania leków. To naturalna i nieinwazyjna metoda, na jaką stać każdego, gdyż nie wymaga żadnej aparatury ani leków.
Tam, gdzie współczesna medycyna zwiodła, rezultaty leczenia głodem mogą zadziwić lekarzy. Pacjenci w krótkim czasie pozbywają się poważnych schorzeń, często uważanych za nieuleczalne. Mogą odstawić leki, które brali przez długi czas, nawet uniknąć operacji, która była im polecana jako jedyna w leczeniu ich schorzenia. Mogą prowadzić życie wolne od bólu, zależności od leków i lekarzy. Mogą normalnie żyć.

Leczenie głodówką to naturalny, fizjologiczny proces. Głodując, dajemy organizmowi najlepsze warunki do samoleczenia. Dajemy odpoczynek dla układu pokarmowego, układu krążenia, oddechowego, nerwowego. Odpoczynek daje możliwość odbudowy uszkodzonych struktur. (…) Leczenie głodem nie daje objawów ubocznych. Głodówka pomaga choremu narządowi tak samo jak pozostałym. W ten sposób, lecząc jedną chorobę, leczymy również inne, cały organizm. W leczeniu metodami konwencjonalnymi objawy uboczne czasem są groźniejsze od leczonej choroby. W przypadku źle postawionej diagnozy, również nie grozi żadne niebezpieczeństwo. Odzyskujemy zdrowie metodą najbezpieczniejszą, najskuteczniejszą i najprostszą. (…)
Głodowanie było stosowane przez człowieka od początku jego istnienia. Wojny oraz klęski spowodowane powodzią, suszą, trzęsieniami ziemi, mrozem, pozbawiały okresowo pożywienia całe populacje, zmuszając do głodowania. Głodówka od zawsze była stosowana w celach leczniczych. Dla człowieka, podobnie jak dla zwierzęcia, naturalne jest niejedzenie podczas choroby.(...) Więcej w numerze 32 Porad na zdrowie lek. med. Tomasz Nocuń 
 
Kreator www - przetestuj za darmo