GLUTEN

Co to jest gluten i dlaczego prowadzi do choroby?

 Pani Bożena Przyjemska autorka książki, pt. “Niebezpieczne Zboża, Groźny Gluten," na swoim blogu wyjaśnia jak niebezpieczny jest dziasiaj gluten. link 

Podstawowym białkiem występującym w zbożach jest gluten, znajduje się on we wszystkich zbożach należących do rodziny traw, są to: pszenica, orkisz, żyto, jęczmień, owies, kukurydza, ryż, amarantus, gryka, proso, sorgo. Prawie połowę białek w glutenie stanowi gliadyna, która to odgrywa zasadniczą rolę w powstawaniu choroby trzewnej i jest przyczyną uczuleń i nietolerancji. Najwyższy poziom gliadyny występuje w pszenicy. Szkodliwe działanie glutenu na organizm ludzki może przybierać trzy postacie:
• Choroby trzewnej, czyli celiakii, która według najnowszych badań może dawać objawy we wszystkich narządach.
• Nietolerancji na gluten, która jest przyczyną stanów zapalnych różnych narządów.
• Alergii na gluten, która powoduje bezpośrednią odpowiedź immunologiczną, z wstrząsem anafilaktycznym włącznie.

Za wywołanie choroby trzewnej czy celiakii, alergii i nietolerancji na gluten odpowiedzialne są rozpuszczalne w alkoholu frakcje białka, zaliczane do prolamin, charakterystyczne dla poszczególnych zbóż:
• pszenica – gliadyna,
• żyto – sekalina,
• jęczmień – hordeina,
• owies – awenina.
• kukurydzy – zienina
• ryżu – orzenina
• prosa – panieina
• sorgo – kafirina

Gliadyna, białko najbardziej alergizujące według niektórych autorów, występuje we wszystkich zbożach, włączając owies. Wymienione frakcje noszą wspólną nazwę glutenu. Białka te znajdują się we wszystkich produktach zbożowych, a procesy technologicznej obróbki nie są w stanie znieść niekorzystnego działania glutenu na osoby, które są na niego wrażliwe. Szkodliwość glutenu wynika z jego właściwości, zależy bowiem od jego struktury, czyli od sekwencji aminokwasów.
Co do toksyczności białek zawartych w pszenicy, życie i jęczmieniu na osoby z celiakią, alergią i nietolerancją nie ma wątpliwości, dyskusja toczy się wokół budowy i właściwości aweniny – prolaminy występującej w owsie.
Awenina charakteryzuje się inną sekwencją aminokwasów niż gliadyna i może dlatego przez niektórych lekarzy uważana jest za mniej toksyczną, zapominają oni jednak że w owsie znajduje się niewielka ilość gliadyny.
 
Kreator www - przetestuj za darmo