JAK SUROWE TAK NAPRAWDĘ SĄ PIECZĘCIE JAKOŚCI?

JAK SUROWE TAK NAPRAWDĘ SĄ PIECZĘCIE JAKOŚCI?
Okrągłe , kwadratowe , sześciokątne , zielone czerwone czy czarno-białe od kształtu i koloru wszystkie znaki jakości mają jedną cechę wspólną . Na opakowaniach produktów ręczą za jakość mają zabiegać o zaufanie konsumentów .
Ale znak jakości znakowi jakości nierówny .Jaką moc mają pieczęcie jakości naprawdę ?
ProVita wzięła pod lupę kryteria przydziału znanych pieczęci .

Za jedną z najbardziej wymagających w Niemczech jest uważana pieczęć jakości INSTITUT FRESENIUS QualitySeal.
Tak samo godne zaufania i dokładne są kontrole jakości które SOS INSTITUT FRESENIUS przeprowadza dla licznych produktów .
Czy jest to pasta kanapkowa , produkty wędliniarskie , słodzik czy suplementy diety – instytut nie ogranicza się do jednorazowego sprawdzenia produktu końcowego.
Przeciwnie: każdy pojedynczy surowiec jest testowany . Co więcej zakłady produkcyjne są sprawdzane pod kontem kompleksowego zarządzania jakością , opakowania i jego zamknięcia pod kątem różnego ryzyka bezpieczeństwa , nawet dostawcy są audytowani.
Przykład :żel do picia AloaVera : tutaj kontrola SOS INSTITUT FRESENIUS rozpoczyna się już podczas uprawy roślin – nawet jeśli tereny uprawne są oddalone o tysiące kilometrów od producenta. Kontrola jakości jest dokładna : surowce są badane pod kontem środków konserwujących , pestycydów i metali ciężkich . Kontrolerzy prowadzą na produktach badania mikrobiologiczne i sprawdzają wartości odżywcze. Aby osiągnąć obiektywne wyniki , kupują oni swoje próbki nawet potajemnie i niezapowiedzianie sprawdzają miejsca produkcyjne .Gwarantowane jest regularne powtarzanie tych testów .

Dopiero , kiedy przedsiębiorstwo bez zarzutu zaliczy wszystkie testy na swoim produkcie otrzymuje pożądaną pieczęć z tytułem „ Regularna kontrola jakości SOS INSTITUT FRESENIUS”. Jeżeli jakość nie jest utrzymywana na stałym poziomie , przedsiębiorstwo musi liczyć się z tym , że pieczęć zostanie mu odebrana .
To trud , który nie tylko leży ponad wymaganiami prawnymi , ale stawia także w cieniu kryteria, których spełnienie jest niezbędne także do przydzielenia innych pieczęci. Ponieważ nawet uznane znaki jakości jak StiftungWarentest, ko-Test, Bio(według Eko Rozporządzenia UE) lub TÜV nie mogą w każdym przypadku osiągnąć takiego wyrównanego standardu .
Bezdyskusyjne pieczęcie StiftungWarentest i Öko-Test, należą wprawdzie do najpopularniejszych w Niemczech i za ich pomocą dokonano wiele dla konsumentów , obydwie jednak należą do domów wydawniczych. Produkty nie są kontrolowane stale np. przez cotygodniowe kontrole w ramach dogłębnego zarządzania jakością , lecz widoczne tylko dla sprawozdania o tekście , który ukazuje się w stosownym magazynie.
Eksperci krytykują zatem : jeżeli testowane są jedynie wybrane produkty końcowe, jest to jedynie wycinek , a nie dowód długotrwałej jakości.
Aby otrzymać pieczęć BIO Federalnego Ministerstwa Ochrony konsumentów ,Spraw Wyżywienia i Rolnictwa , wystarczy na razie pisemny wniosek .Kontrole są wprawdzie także przewidziane , ale tylko przynajmniej raz w roku. Stosownie do tego kształtuje się boom na tą pieczęć : pod koniec maja widniała ona na 59 229 produktach 3633 przedsiębiorców .
W dalszym ciągu powodzeniem cieszą się tzw. plakietki TÜV. Została ona przyznana tak licznej ilości produktów i usług , że słuchać pierwsze głosu krytyki. Tak więc w programie ZDF „Frontal 21 „ zarzucono TÜV że „sprzedaje swoje litery wszędzie ,gdzie to możliwe”
Nawet „ sposób prowadzenia rozmowy między nauczycielem a uczniami „ szkoły zawodowej mógłby być przetestowany przez TÜV.
Nie szkodzi to sukcesowi . Sam tylko międzynarodowy koncern usługowy TÜV SÜD odnotował w roku 2009 , po wzroście o ponad cztery procent obrót 1.4 miliarda euro
 
Kreator www - przetestuj za darmo