Woman Phyto Activ

Suplement diety z ekstraktem z czerwonej koniczyny, wapniem oraz witaminą D3. Roślinne wsparcie dladobrego samopoczucia kobiety.
Woman Phyto activ został stworzony specjalnie dla potrzeb kobiet. Wapń i witamina D, które są niezbędne dla zdrowia kości czynią Woman Phyto activ tak wyjątkowym.

Z wapniem i witaminą D

Nie zawiera składników modyfikowanych genetycznie
Nie zawiera laktozy
Nie zawiera glutenu
Osłona kapsułki wykonana wyłącznie z substancji roślinnych
Składniki:

50% pokrycia dziennego zapotrzebowania na Wapń
100% pokrycia dziennego zapotrzebowania na Witaminę D3
Ekstrakt z czerwonej koniczyny
Izoflawony z czerwonej koniczyny

Sposób stosowania: 
3 razy dziennie po 1 kapsułce, popić płynem.

Ostrzeżenie: 
nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut urozmaiconej i zbilansowanej diety, która wraz ze zdrowym trybem życia ma duże znaczenie. Należy przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Produkt przeznaczony wyłącznie dla kobiet.

zawartość  90 kapsułek

Właściwości lecznicze izoflawonoidów koniczyny czerwonej
Dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak

Menopauza, będąca naturalną konsekwencją wygaśnięcia zdolności jajników do produkcji estrogenów, charakteryzuje się zmianami naczynioruchowymi, zaburzeniami emocjonalnymi, zmiany osteoporotycznymi oraz zaburzeniami w metabolizmie lipidów i węglowodanów. Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) stosowana u kobiet w okresie postmenopauzalnym znosi objawy menopauzy oraz zmniejsza ryzyko schorzeń układu sercowo-naczyniowego i osteoporozy. Jednak ze względu na poważne działania niepożądane i przeciwwskazania (choroba niedokrwienna serca, udar mózgu, zakrzepica żył głębokich, zwiększenie ryzyka raka endometrium i raka sutka) niewiele kobiet poddaje się leczeniu HTZ.

Alternetywą dla HTZ są związki pochodzenia roślinnego – FITOESTROGENY. Fitoestrogeny działają podobnie do endogennych estrogenów, nie są jednak obciążone niepożądanymi działaniami charakterystycznymi dla hormonów płciowych żeńskich. Dlatego mogą być stosowane u kobiet z dolegliwościami menopauzy zwłaszcza wówczas, gdy HTZ nie jest wskazana.
Wśród fitoestrogenów najsilniejszymi właściwościami estrogenopodobnymi charakteryzują się IZOFLAWONOIDY, głównie genisteina, daidzeina, formononetyna i biochanina A. Ze znanych surowców roślinnych izoflawonoidy występują w największej ilości w KONICZYNIE CZERWONEJ (Trifolium pratense) [20] oraz w soi (Glycine max). Wyciągi z koniczyny czerwonej mają przewagę nad preparatami sojowymi, gdyż nie wykazują działania alergizującego. Substancje znajdujące się w wyciągach oraz preparatach sojowych są silnymi alergenami, a nadwrażliwość na preparaty sojowe ciągle wzrasta w populacji europejskiej [4].

Podobieństwo działania izoflawonoidów koniczyny czerwonej do estrogenów:
Działają estrogenopodobnie
Łagodzą objawy menopauzy
Przeciwdziałają osteoporozie
Działają korzystnie na gospodarkę lipidową
Izoflawonoidy koniczyny czerwonej w odróżnieniu od estrogenów:
Nie zwiększają ryzyka raka piersi
Nie zwiększają ryzyka raka endometrium
Mogą być stosowane w zakrzepicy naczyń żylnych i innych schorzeniach układu krążenia

Mechanizm działania izoflawonoidów koniczyny czerwonej
Izoflawonoidy ze względu na podobieństwo budowy do 17β estradiolu mają zdolność wiązania się z receptorem estrogenowym (ER) [9]. Ich siła wiązania z ER jest mniejsza niż estradiolu, jak i powinowactwo do tych receptorów jest mniejsze. Większość izoflawonoidów wykazuje większe powinowactwo do ER β niż ER α, zwłaszcza w czasie oraz po menopauzie, kiedy stężenie estrogenów spada. Izoflawonoidy, podobnie do leków z grupy SERM (selektywnych modulatorów receptora estrogenowego), oprócz wpływu estrogenowego mogą wykazywać również działanie antyestrogenowe, zależnie od stężenia krążących we krwi endogennych estrogenów, jak i od typu receptora estrogenowego. Z tego powodu izoflawonoidy posiadają korzystny wpływ na naczynia krwionośne, błonę śluzową pochwy, tkankę mózgową oraz na procesy przebudowy kości, bez negatywnego działania na macicę i gruczoł sutkowy [15, 20].


Izoflawonoidy koniczyny czerwonej łagodzą objawy charakterystyczna dla menopauzy:

uderzenia gorąca, nadmierną potliwość, zaburzenia snu, nadmierną nerwowość, nastrój depresyjny, zawroty głowy, problemy z koncentracją, bóle stawów, bóle głowy, zaburzenia rytmu serca, suchość pochwy, ból przy odbywaniu stosunku płciowego, spadek libido [7, 11, 13].
Badania przeprowadzone u kobiet w okresie okołomenopauzalnym i postmenopauzalnym, u których stosowano izoflawonoidy koniczyny czerwonej w dziennej dawce 80 mg przez okres 3 miesięcy, wskazują na znaczące zmniejszenie stopnia nasilenia zespołu objawów wypadowych menopauzy (indeks Kuppermana) [6, 12].

Wpływ izoflawonoidów koniczyny czerwonej na objawy naczynioruchowe

Korzystne działanie izoflawonoidów koniczyny czerwonej jest szczególnie silnie zaznaczone w łagodzeniu uderzeń gorąca. W najnowszych randomizowanych badaniach zaobserwowano 70%-ową redukcję częstotliwości uderzeń gorąca i nocnych potów w porównaniu do placebo [13]. Pozytywny wpływ izoflawonoidów na uderzenia gorąca tłumaczy się działaniem estrogenopodobnym na ośrodek termoregulacji w podwzgórzu [7].

Wpływ izoflawonoidów koniczyny czerwonej na objawy psychiczne

U kobiet w okresie postmenopauzalnym otrzymujących przez 90 dni izoflawonoidy koniczyny czerwonej w dawce 80 mg stwierdzono zmniejszenie poziomu lęku i depresji w Szpitalnej Skali Lęku i Depresji (HADS) odpowiednio o 76,9% i 78,3% oraz zaobserwowano zmniejszenie objawów depresyjnych o 80,6% w Skali Samooceny Depresji (SDS) [12].
Ponadto zanotowano u kobiet w okresie postmenopauzalnym otrzymujących izoflawonoidy koniczyny czerwonej w dawce 80 mg przez 3 miesiące, poprawę nastroju, ustąpienie uczucia zmęczenia oraz ogólne zadowolenie z wyników leczenia za pomocą izoflawonoidów koniczyny czerwonej [11].

Wpływ izoflawonoidów koniczyny czerwonej na układ płciowy

Izoflawonoidy koniczyny czerwonej zmniejszają zmiany zanikowe w obrębie pochwy oraz poprawiają lubrykację u kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Ponadto izoflawonoidy koniczyny czerwonej w odróżnieniu od HTZ nie wykazują negatywnego wpływu na endometrium. Oceniając materiał pozyskany z biopsji endometrium nie stwierdzono hiperplazji u kobiet, które stosowały izoflawonoidy koniczyny czerwonej przez okres 3 miesięcy [15]. Podobnie badania ultrasonograficzne nie wykazały zwiększenia grubości endometrium [8].

Na podstawie cytologicznego wskaźnika dojrzewania (MI) i wskaźnika kariopyknozy (KI) stwierdzono zwiększenie aktywności mitotycznej komórek nabłonka pochwy, co wskazuje na pozytywny estrogenopodobny wpływ izoflawonoidów koniczyny czerwonej [7]. Potwierdziły to inne badania cytohormonalne, w których w oparciu o wskaźnik dojrzewania zanotowano redukcję liczby komórek przypodstawnych, jak również zwiększenie liczby komórek powierzchownych nabłonka pochwy [15].

Wpływ izoflawonoidów koniczyny czerwonej na gruczoł piersiowy

W badaniach mammograficznych u kobiet w okresie postmenopauzalnym wykazano, że izoflawonoidy koniczyny czerwonej, w odróżnieniu od HTZ, nie zwiększają gęstości tkanki gruczołu piersiowego, co wskazuje na brak ryzyka rozwoju nowotworów piersi podczas leczenia preparatami koniczyny czerwonej [3]. Podobnie pozytywne wyniki uzyskano u kobiet obciążonych wywiadem rodzinnym w kierunku nowotworu piersi, które przez okres 3 lat stosowały izoflawonoidy koniczyny czerwonej w dawce 40 mg [16].

Uważa się, że izoflawonoidy koniczyny czerwonej mogą być stosowane u kobiet, które w przeszłości przebyły nowotwory piersi [20].

Wpływ izoflawonoidów koniczyny czerwonej na gospodarkę lipidową

Fitoestrogeny posiadają zdolność obniżania we krwi stężenia całkowitego cholesterolu, trójglicerydów i frakcji LDL [7, 15, 19]. W przeprowadzonych badaniach u kobiet w okresie postmenopauzalnym ocenie poddano profil lipidowy po stosowaniu izoflawonoidów koniczyny czerwonej w dawce 40 mg. Wyniki wskazywały na znaczną redukcję stężenia całkowitego cholesterolu, trójglicerydów i frakcji LDL (odpowiednio o 4,4%, 9,5%, 11,5%) oraz zmniejszenie stosunku LDL/HDL [7]. Pozytywny wpływ izoflawonoidów na gospodarkę lipidową organizmu prawdopodobnie jest związany ze zmniejszaniem syntezy i wchłaniania cholesterolu oraz zwiększeniem wydzielania kwasów żółciowych w układzie pokarmowym [9].
Korzystny wpływ izoflawonoidów koniczyny czerwonej na profil lipidowy wiąże się z właściwościami zapobiegania schorzeniom układu krążenia.

Wpływ izoflawonoidów koniczyny czerwonej na układ krążenia

W odróżnieniu od HTZ, które nie mogą być stosowane w chorobach układu krążenia, w tym w zakrzepicy, izoflawonoidy koniczyny czerwonej wykazują korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Izoflawonoidy koniczyny czerwonej redukują zesztywnienie tętnic i opór naczyniowy u kobiet w okresie postmenopauzalnym, nie wpływając na ciśnienie krwi [18]. Izoflawonoidy zwiększają elastyczność naczyń krwionośnych i zapobiegają zakrzepicy [9]. Ponadto genisteina nasila zdolność rozkurczową naczyń krwionośnych u kobiet w okresie menopauzy, poprzez zwiększenie syntezy tlenku azotu w endotelium i redukcję stężenia endoteliny [1].

Wpływ izoflawonoidów koniczyny czerwonej na układ kostny

Wykazano, że fitoestrogeny zapobiegają osteoporozie. Genisteina, daidzeina i biochanina A hamują osteoklastogenezę, zwiększając jednocześnie aktywność osteoblastów [10, 17]. Jak wykazały badania, izoflawonoidy koniczyny czerwonej stosowane przez okres 12 miesięcy w dawce 40 mg częściowo zapobiegały spadkowi gęstości mineralnej kręgów u kobiet w okresie postmenopauzalnym [2]. W innych badaniach z zastosowaniem izoflawonoidów koniczyny czerwonej (80 mg izoflawonoidów) zaobserwowano niewielki wzrost gęstości mineralnej kości [15]. U szczurów, z eksperymentalnie wywołanym niedoborem estrogenów, izoflawonoidy koniczyny czerwonej zapobiegają rozwojowi osteoporozy – zwiększają masę i gęstość mineralną kości oraz poprawiają wytrzymałość mechaniczną kości [14].

Wpływ izoflawonoidów koniczyny czerwonej na stan skóry

Izoflawonoidy koniczyny czerwonej poprawiają stan owłosienia głowy, jednocześnie redukując owłosienie w innych partiach ciała kobiet będących w okresie postmenopauzalnym. U pacjentek otrzymujących izoflawonoidy koniczyny czerwonej w dawce 80 mg przez 3 miesiące zaobserwowano zmniejszenie łamliwości oraz poprawę struktury i ogólnej kondycji włosów głowy. Poprawiło się również uwodnienie, struktura oraz ogólny stan skóry, a grubość płytki paznokciowej uległa zwiększeniu. Po stosowaniu izoflawonoidów koniczyny czerwonej u pacjentek zmniejszyła się suchość spojówek i błony śluzowej nosa [11].

Wpływ izoflawonoidów koniczyny czerwonej na stan skóry oceniano również w badaniach u szczurów z eksperymentalnie wywołanym niedoborem estrogenów. Stwierdzono, że izoflawonoidy koniczyny czerwonej spowalniają procesy starzenia się skóry, poprzez zwiększenie jej grubości oraz zawartości kolagenu [5].

Wpływ izoflawonoidów koniczyny czerwonej na dolegliwości ze strony układu pokarmowego

Izoflawonoidy koniczyny czerwonej stosowane przez 3 miesiące w dawce 80 mg u kobiet w okresie postmenopauzalnym normalizują pracę układu pokarmowego, zmniejszając zarówno częstość występowania biegunek, jak i zaparć [11]
.
Inne działania izoflawonoidów koniczyny czerwonej wykazane w badaniach in vitro i in vivo u zwierząt doświadczalnych [6]:

- silne właściwości antyoksydacyjne, w wyniku hamowania reakcji utleniania i neutralizacji wolnych rodników (pobudzanie aktywności enzymów antyoksydacyjnych – katalazy, peroksydazy glutationowej, dysmutazy nadtlenkowej, reduktazy glutationowej),
- działanie przeciwnowotworowe, w wyniku hamowania proliferacji komórek nowotworowych i indukowania ich apoptozy,
- działanie hipoglikemiczne, w wyniku nasilania syntezy i wydzielania insuliny, hamowania wchłaniania glukozy z układu pokarmowego i hamowania glukoneogenezy,
- działanie przeciwzapalne.

Bezpieczeństwo stosowania izoflawonoidów koniczyny czerwonej

Badania naukowe nie zanotowały poważnych działań niepożądanych u kobiet po stosowaniu izoflawonoidów koniczyny czerwonej [15, 16, 19].
Preparaty koniczyny czerwonej przeciwwskazane są u kobiet w ciąży, kobiet karmiących, dzieci do 12 roku życia i w przypadkach chorób hormonozależnych. Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleca stosowania izoflawonoidów koniczyny czerwonej łącznie z tamoksyfenem i innymi lekami antyestrogenowymi.

Preparaty zawierające izoflawonoidy koniczyny czerwonej
mogą być stosowane do łagodzenia objawów menopauzy u kobiet,
które obawiają się lub mają przeciwwskazania do stosowania
hormonalnej terapii zastępczej.


1. Altavilla D, Crisafulli A, Marini H i wsp.: Cardiovascular effects of the phytoestrogen genistein. Curr Med Chem Cardiovasc Hematol Agents. 2004, 2, 179-186.
2. Atkinson C, Compston JE, Day NE i wsp.: The effects of phytoestrogen isoflavones on bone density in women: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Am J Clin Nutr. 2004, 7, 326-333.
3. Atkinson C, Warren RM, Sala E i wsp.: Red-clover-derived isoflavones and mammographic breast density: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial [ISRCTN42940165]. Breast Cancer Res. 2004, 6, 170-179.
4. Ballmer-Weber BK, Holzhauser T, Scibilia J i wsp.: Clinical characteristics of soybean allergy in Europe: a double-blind, placebo-controlled food challenge study. J Allergy Clin Immunol. 2007, 119, 1489-1496.
5. Circosta C, De Pasquale R, Palumbo DR i wsp.: Effects of isoflavones from red clover (Trifolium pratense) on skin changes induced by ovariectomy in rats. Phytother Res. 2006, 20, 1096-1099.
6. Czerpak R, Pietryczuk A, Jabłońska-Trypuć A i wsp.: Aktywność biologiczna izoflawonoidów i ich znaczenie terapeutyczne i kosmetyczne. Postępy Fitoterapii. 2009, 2, 113-121.
7. Hidalgo LA, Chedraui PA, Morocho N i wsp.: The effect of red clover isoflavones on menopausal symptoms, lipids and vaginal cytology in menopausal women: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Gynecol Endocrinol. 2005, 21, 257-264.
8. Imhof M, Gocan A, Reithmayr F i wsp.: Effects of a red clover extract (MF11RCE) on endometrium and sex hormones in postmenopausal women. Maturitas. 2006, 20, 76-81.
9. Kraszewska O, Nynca A, Kamińska B i wsp.: Fitoetrogeny I. Występowanie, metabolizm i znaczenie biologiczne u samic. Postępy Biologii Komórki: 2007, 1, 189-205.
10. Lee KH, Choi EM: Biochanin A stimulates osteoblastic differentiation and inhibits hydrogen peroxide-induced production of inflammatory mediators in MC3T3-E1 cells. Biol Pharm Bull. 2005, 28, 1948-1953.
11. Lipovac M, Chedraui P, Gruenhut C i wsp.: Effect of Red Clover Isoflavones over Skin, Appendages, and Mucosal Status in Postmenopausal Women. Obstet Gynecol Int. 2011, 949302, 1-6.
12. Lipovac M, Chedraui P, Gruenhut C i wsp.: Improvement of postmenopausal depressive and anxiety symptoms after treatment with isoflavones derived from red clover extracts. Maturitas. 2010, 65, 258-261.
13. Lipovac M, Chedraui P, Gruenhut C i wsp.: The effect of red clover isoflavone supplementation over vasomotor and menopausal symptoms in postmenopausal women. Gynecol Endocrinol. 2012, 28, 203-207.
14. Occhiuto F, Pasquale RD, Guglielmo G i wsp.: Effects of phytoestrogenic isoflavones from red clover (Trifolium pratense L.) on experimental osteoporosis. Phytother Res. 2007, 21, 130-134.
15. Panay N: Taking an integrated approach: managing women with phytoestrogens. Climacteric. 2011, 14, Suppl 2, 2-7.
16. Powles TJ, Howell A, Evans DG i wsp.: Red clover isoflavones are safe and well tolerated in women with a family history of breast cancer. Menopause Int. 2008, 14, 6-12.
17. Rassi CM, Lieberherr M, Chaumaz G i wsp.: Down-regulation of osteoclast differentiation by daidzein via caspase 3. J Bone Miner Res. 2002, 17, 630-638.
18. Teede HJ, McGrath BP, DeSilva L i wsp.: Isoflavones reduce arterial stiffness: a placebo-controlled study in men and postmenopausal women. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2003, 1, 1066-1071.
19. Terzic MM, Dotlic J, Maricic S i wsp.: Influence of red clover-derived isoflavones on serum lipid profile in postmenopausal women. J Obstet Gynaecol Res. 2009, 35, 1091-1095.
20. Toh MF, Burdette JE: Identifying botanical mechanisms of action. Fitoterapia. 2011, 82, 67-70.Dr n. med. Agnieszka Drosdzol

Menopauza stanowi poważny problem kobiet w średnim wieku. Jest związana z utratą funkcji hormonalnej jajników. W tym okresie występują zaburzenia hormonalne (głównie niedobór estrogenów – hormonów wytwarzanych w jajnikach), które odpowiedzialne są za pojawianie się nieprzyjemnych objawów, często utrudniających codziennie funkcjonowanie. Zespół symptomów występujących w okresie menopauzy to objawy o charakterze krótkotrwałym: zaburzenia cyklu miesiączkowego, objawy naczynioruchowe (uderzenia gorąca, poty nocne), niedomogi układu moczowo-płciowego, zaburzenia emocjonalne, jak i długotrwałym: choroby układu sercowo-naczyniowego, osteoporoza, oraz inne dysfunkcje ogólnoustrojowe (zaburzenia funkcji układu pokarmowego, zmiany starcze skóry).
Nieprzyjemne objawy menopauzy można w łatwy sposób minimalizować, zażywając hormony, preparaty sojowe albo preparaty zawierające wyciąg z czerwonej koniczyny. Terapia hormonalna wieku menopauzalnego jest podstawową metodą leczenia objawów menopauzy, a jej celem jest uzupełnienie niedoboru estrogenów, co pozwala na przywrócenie komfortu i poprawę jakości życia kobiet w tym okresie. Zgodnie z aktualną wiedzą, podstawowymi wskazaniami do terapii hormonalnej są takie dolegliwości jak uderzenia gorąca, zmiany chorobowe dróg moczowych i rodnych, profilaktyka lub leczenie osteoporozy menopauzalnej. Jednakże terapia hormonalna może być stosowana jedynie po konsultacji z lekarzem, a decyzja o jej rozpoczęciu powinna być bardzo ostrożna, gdyż istnieje wiele przeciwwskazań do stosowania tej terapii, do których należą między innymi: choroba zakrzepowo – zatorowa, niewyjaśnione krwawienia z dróg rodnych, przebyte poważne choroby np. zapalenie wątroby, nowotwory piersi lub macicy.
Alternatywę terapii hormonalnej do leczenia objawów okresu menopauzy stanowią hormony roślinne, tzw. fitoestrogeny. Terapia ta może być zalecana kobietom z przeciwwskazaniami do klasycznej terapii hormonalnej, w przypadku słabo nasilonych objawów w okresie menopauzy, jako uzupełnienie aktualnie stosowanych hormonów, dla kobiet po 65 roku życia, u których nie należy już stosować hormonów oraz pacjentkom, które nie akceptują leczenia hormonalnego. Fitoestrogeny są naturalnymi związkami pochodzenia roślinnego o budowie i działaniu podobnym do naturalnych estrogenów. Bogatym źródłem tych substancji jest czerwone wino, jabłka, rabarbar ogrodowy, produkty zbożowe, czosnek, czereśnie, owoce granatu, czerwona koniczyna i soja.
Związki roślinne pochodzące z wyciągu z czerwonej koniczyny powodują łagodzenie nieprzyjemnych objawów takich jak uderzenia gorąca, pocenie nocne, zaburzenia snu, nastroju, rozszerzenie tętnic wieńcowych oraz zwiększają ochronę naczyń całego układu sercowo-naczyniowego. Działają również korzystnie na układ kostny i centralny układ nerwowy. Ich działanie na receptory estrogenowe jest jednak wielokrotnie słabsze od jajnikowych estrogenów, przez co unika się niepożądanych działań, które są obecne podczas klasycznej terapii hormonalnej. Obniżają stężenie „złego cholesterolu”, wywierają działanie ochronne na mięsień sercowy, hamują rozwój zmian miażdżycowych, zmniejszają ryzyko rozwoju osteoporozy. Działają pobudzająco na receptory w ośrodkowym układzie nerwowym, redukują zmarszczki, działają przeciwzapalnie i regenerują komórki skóry, a tym samym opóźniają jej starzenie.Amerykańskie Towarzystwo Menopauzy zaleca dzienne spożywanie fitoestrogenów w celu zapewnienia ochronnego wpływu na naczynia krwionośne, zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi, korzystnego wpływu na metabolizm kostny oraz łagodzenia objawów menopauzy. Nie należy również zapominać o aktywności fizycznej, zbilansowanej diecie wzbogaconej w ryby, warzywa, owoce, prawidłowym nawilżeniu organizmu (min. 2l niegazowanej wody mineralnej) oraz odrzuceniu używek (kawy, papierosów i alkoholu), aby łagodnie przetrwać „trudny” okres menopauzy. 
 
Kreator www - przetestuj za darmo