Wykonaj panel alergiczny IgG

Jeśli nie wiesz, dlaczego źle się czujesz, pomyśl o wykonanie panelu alergicznego IgG

Wpływ alergii na zachowanie u dzieci

W ostatnich latach bardzo wzrosła zachorowalność i skłonność do alergii. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych Ameryki żyje obecnie około 40 milionów ludzi cierpiących na różnego typu alergie. Scho­rzenie to nie stanowi zagrożenia dla życia ale jest częstą przyczyną nieobecności w pracy czy szkole i stanowi zarazem duży wydatek dla państwa. Zachorowalność na astmę oraz ostre zapalenie uszu wzro­sła o 52%. Niezależnie od objawów oddechowych i skórnych powodowanych przez alergie – istnieje wiele przypadków, w których uczulenie odbija się na zachowaniu pacjenta.

Zazwyczaj kiedy słyszymy o alergii to myślimy o reakcjach systemu immunologicznego, którego stan możemy sprawdzić dzięki badaniu IgE. Istnieje jednak duża część tzw. póznych objawów alergicznych, pojawiających się zazwyczaj wiele godzin po kontakcie z alergenem. Ten typ reakcji alergicznej mierzymy za pomocą badania IgG. To właśnie te reakcje alergiczne mają największy wpływ na zachowanie, ponie­waż powodują wiele zaburzeń w funkcjonowaniu różnych organów w naszym organizmie. Pamiętajmy, że mózg jest najważniejszym organem i jest połączonym z całym organizmem.
U osób z autyzmem, przy współistniejącej przepuszczalności jelitowej, deficytach enzymatycznych i zaburzonej florze jelitowej — pokarm jest źle trawiony. Poprzez uszkodzoną śluzówkę jelita przedostaje się do krwioobiegu powodując reakcje alergiczną, którą nazywamy nadwrażliwością. Proteina mleka (kazeina) i proteina zboża (gluten) gromadzą się w mózgu. Są one podobnie zbudowane do morfiny, dla­czego często nazywane są kazeomorfiną i gliomorfiną. Powodują one zmiany zachowania takie jak: nad­pobudliwość, depresja, agresja i inne. Najbardziej inwazyjnymi alergenami są alergeny pokarmowe jak również grzyby i produkty chemiczne.

Zazwyczaj osoby, które są uczulone na przynajmniej pięć alergenów, są również nadwrażliwe na jedną substancję chemiczną. O jakich substancjach chemicznych mówimy? o chlorze, formalinie, detergen­tach, plastikach, płynach na insekty, kosmetykach, perfumach, papierosach etc. Aby stwierdzić czy dany pacjent ma uczulenie należy przeprowadzić odpowiednią obserwację.


Istnieje pięć punktów określających możliwość istnienia alergii:


1.Obserwacja zmian fizycznych, szczególnie w obrębie twarzy i uszu. 2.Występowanie długich i cienkich rzęs, rozszerzonych źrenic, bladość twarzy,      zaczerwienione policzki i płaty uszne może świadczyć o nadwrażliwości i  skłonności do alergii.
3.Obserwacja zachowania – rejestracja nadpobudliwości, agresji, depresji i  częstego poruszania nogami.
4.Występowanie problemów z układem oddechowym ( kaszel, spazmy, katar ).
5.Diagnostyka pulsu ( należy znać średni puls pacjenta mierzony podczas pełnej  minuty podczas całego tygodnia o różnych godzinach dnia – badanie Dr. Coca )
6.Ocena umiejętności pisania i rysowania.


Aby ustalić dokładnie jaki produkt żywieniowy powoduje alergię należy zastosować jedną z trzech typów diet:


-Dieta prostej eliminacji – jest bardzo użyteczna, ale dzięki niej można  wyeliminować tylko jeden aler­gen by mieć pewność diagnostyczną.
-Dieta złożona.
-Dieta rotacyjna — jest najbardziej wiarygodna z punku widzenia diagnostyki a  zarazem bardzo sku­teczna w leczeniu alergii.

Najlepszą metodą diagnostyczną jest wykonanie panelu alergicznego IgG a nie IgE. Dzięki temu badaniu uzyskamy dokładną informacje na temat nadwrażliwości pacjenta.
Muszę również wspomnieć o lekach farmaceutycznych jakimi dziś dysponują lekarze. Pragnę jednak pod­kreślić, że powinny one być stosowane jedynie w bardzo ciężkich przypadkach i zawsze pod kontrolą leka­rza.
Najważniejszą rzeczą jest odstawienie tych produktów żywieniowych, które powodują alergie przynaj­mniej na kilka miesięcy, kontrolując zarazem florę bakteryjną jelita, podając jednocześnie enzymy tra­wienne oraz suplementy, która zapewnią pacjentowi możliwość zdrowego funkcjonowania.
Istotną rzeczą jest również eliminacja jak największej ilości produktów chemicznych z naszego życia.

Dr. Javier Hernandez Covarrubias (Meksyk)żródło: link
 

Wyszukiwarka

Lista wpisów

Kreator www - przetestuj za darmo